Quy định giá bán và hình thức thanh toán


Sau khi Quý khách xác nhận đơn đặt hàng với chúng tôi, chúng tôi sẽ sắp xếp đi giao cho Quý khách. Khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt ngay khi nhận hàng hoặc bằng hình thức thỏa thuận của khách hàng với cửa hàng.

Giá trên website chưa bao gồm VAT.